جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

شماره 51944/ت17942 هـ 31/1/1376

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت دادگستری
هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/1/1376، بنا به پیشنهاد شماره 866/پ مورخ 29/10/1375 بنیاد امور بیماریهای خاص تصویب نمود:
آزمایش تشخیص ناقلین تالاسمی قبل از ازدواج اجباری شود و دفاتر ازدواج گواهینامه مربوط را از نامزدها مطالبه و پس از بایگانی آن به عقد و ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهینامه یادشده اقدام نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/01/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :