جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


شماره 51027/ت17977 هـ 31/1/1376

سازمان برنامه و بودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/1/1376 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تصویب نمود:
اعضای شورای اقتصاد و وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مسکن و شهر سازی و راه و ترابری به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد اختیارات هیأت وزیران ناشی از تبصره های (48) و (50) قانون بودجه سال 1376 کل کشور، تعیین می شوند.
تصمیمات نمایندگان مذکور که به اکثریت آراء در امر فوق اتخاذ می شود، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم الاتباع است و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/01/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :