جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 24218/23137 مورخ 18/8/1379 دولت در خصوص متمم الحاقی به توافقتنامه همکاریهای کار و کارگری واجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر که در جلسه علنی روزیکشنبه مورخ 19/1/1380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد0
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 3507 9/2/1380
قانون متمم الحاقی به توافقنامه همکاریهای کار و کارگری و اجتماعیی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/1/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 723-ق مورخ 3/2/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد0
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - متمم الحاقی به توافقتامه همکاریهای کارو کارگری و اجتماعیی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بر هفت ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود
بسم الله الرحمن الحریم
متمم الحاقی به توافقنامه همکاریهای کار و کارگری و اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر
در راستای تحکمی پیوندهای دوستی و همکاری برادرانه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر درزمینه نیروی کار واموراجتماعی این متمم الحاقی در تاریخ 30/2/1378 هجری شمسی مطابق با5/2/1420 هجری قمری مطابق با20/5/1999 میلادی بشرح موارد ذیل موارد ذیل مورد توافق قرار گرفت 0
ماده 1- وزارت کار وامور اجتماعی اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن دولت قطر که به عنوان (طرفهای متعاهد)خوانده می شوند مسئول اجرای متمم الحاقی در تاریخ 30/2/1378 هجری شمسی مطابق با5/2/1420 هجری قمری مطابق با20/5/1999 میلادی بشرح موارد ذیل مورد توافق قرار گرفت :
ماده 1- وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ووزارت امور خدمات شهری و مسکن دولت قطر که به عنوان (طرفهای متعاهد) خوانده می شوند مسئول اجرای این متمم الحاقی هستند0
ماده 2- طرفها موافقت نمودند در صورت تمایل کارفرمایان قطری به استخدام نیروی کار ایرانی ، از طریق وزارت کار وامور اجتماعی و یا کاریابیهای بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برایاستخدام اقدام شود0
ماده 3- وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن قطر به مبادله اطلاعات در مورد بازارکار در بخش خصوصی و هنکاری با یکدیگر در این زمینه اقدام خواهند نمود0
ماده 4- طرف ایرانی موافقت نمود کلیه مراحل ثبت نام و گزینش نیروی کار اعزامی را مطابق با نیاز کارفرمایان قطری انجام داده و تسهیلات لازم را جهت سفر آنها به قطر فراهم کند0
ماده 5- طرفها بر تحکیم همکاری در زمینه اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه ای و مبادله تجربیات ، اطلاعات ، نرم افزارها و نشریات ذیربط اقدام می نمایند0
ماده 6- طرفها فرصت لازم را برای حضور مسئولان وکارشناسان درهم اندیشیهای تخصصی دو کشور که در جهت تحکیم این توافقنامه برگزار می گردد، فراهم می نمایند0
ماده 7- این متمم به توافقتنامه همکاریهای کار وکارگری وامور اجتماعی منعقده در تاریخ 19/8/1370 هجری شمسی برابربا10/11/1991 میلادی الحاق می شود و از تارخی مبادله اسناد مصوب ، قابل اجراوتا هنگام نافذ بودن توافقتنامه فوق معتبر خواهد بود0
این متمم درتاریخ 30/2/1378 هجری شمسی مطابق با5/2/1420 هجری قمری مطابق با20/5/1999 میلادی در شهر دوحه دردو نسخه به زبانهای فارسی و عربی تنظیم گردید که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند0
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت قطر
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن متمم الحاقی به توافقتنامه شامل هفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 29/1/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16364
تاریخ تصویب :
1380/01/19
تاریخ ابلاغ :
1380/02/16
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :