جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 55653/ت18051هـ 6/3/1376

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت کشور – سازمان امور اداری و استخدامی کشور – سازمان برنامه و بودجه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/2/1376 به استناد قسمت اخیر تبصره (4) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – و ماده (188) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – مصوب 1370- و ماده (170) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1366 – و ماده (181) قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1374 – تصویب نمود:
با توجه به افزایش ضریب ریالی حقوق از (140) ریال به (160) ریال ، از تاریخ 1/1/1376 حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون استخدامی کشور و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1375 برقرار شده است، بیست درصد (20%) افزایش می یابد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1376/02/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :