جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


ماده واحده –
1- متن زیر به عنوان تبصره (2) به بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – اضافه می شود و عنوان تبصره فعلی آن به تبصره (1) تغییر می یابد:
تبصره 2- تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع تسهیلات که برای ساخت و خرید مسکن براساس قانون و یا مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانکها، سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می شود با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
استفاده کنندگان تسهیلات موضوع این تبصره حسب مورد توسط بانکهای عامل، سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون به دفاتر اسناد رسمی برای استفاده از تعرفه های مصوب هیأت وزیران معرفی خواهند شد.
2- بند (ج) ماده یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود :
ج- کلیه مبالغی حق الثبت قابل وصول موضوع بندهای (الف) و (ج) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 کل کشور ، به میزان پنجاه درصد (50%) افزایش داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/3/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15234
تاریخ تصویب :
1376/03/07
تاریخ ابلاغ :
1376/04/01
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :