زهرا-ابراهیمی

زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی 14 سال سابقه کار حقوقی و وکالت

وکیل پایه یک دادگستری

زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری  کارشناس ارشد حقوق خصوصی و اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی 14 سال سابقه کار حقوقی و وکالت

تخصص ها :

دعاوی خانواده :  

طلاق توافقی ، طلاق از طرف زوج ، طلاق از طرف زوجه ، الزام به بذل مدت متعه ، فسخ نکاح ، تنفیذ طلاق ، تمیکن ، اعسار ، تعدیل تقسیط مهریه ، نفقه زوجه و فرزندان ، ملاقات با فرزند ، حضانت فرزند ، اذن در ازدواج ، اثبات زوجیت ، استرداد جهیزیه ، استرداد طفل و سایر دعاوی خانواده در کلیه مراحل بدوی ، تجدید نظر و دیوان .

دعاوی حقوقی و ملکی :

الزام به تنظیم سند رسمی ، الزام به تحویل مبیع ، الزام به اخذ پایان کار ، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، الزام به ایفاء تعهد ، الزام به تنظیم سند خودرو  ، اعلام بطلان معامله ، اعلام فسخ معامله ، وصول مطالبات ، مطالبه خسارات ، مطالبه وجه چک ، تقاضای صدور اجرائیه چک ، اعسار از پرداخت محکوم به ، مطالبه ثمن معامله ، ابطال سند ، گواهی حصر وراثت ، تقسیم و تحریر ترکه ، تنفیذ وصیت نامه ، استرداد لاشه چک ، استرداد مال منقول ، استرداد سند ، استرداد ثمن معامله ، اثبات وقوع بیع ، اثبات مالکیت ، اثبات ابراء دین و سایر دعاوی حقوقی و ملکی ...

دعاوی کیفری :

 کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، توهین ، تهدید ، جعل و استفاده از سند مجعول .

تنظیم تخصصی قراردادها ، لوایح ، دادخواست ، شکوائیه ، اظهارنامه ...

تهران، تهران، بزرگراه شیخ فضل اله،خیابان سازمان آب شرقی نرسیده به پارک شاهین ساختمان ارغوان پلاک 22 واحد1

02144271426 09121467554

وب سایت زهرا ابراهیمی