طیبه-برزگر

طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 12 سال سابقه کار ،وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای خصوصی

طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 12 سال سابقه کار ،وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای خصوصی

 طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز استان تهران

مشاور حقوقی و وکیل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

-مشاور حقوقی در شرکتهای خصوصی

با بیش از 12 سال سابقه کار وکالت

متخصص در دعاوی ملکی، حقوقی، مطالبات چک سفته و سندعادی. دعاوی کیفری و خانوادگی