امیر اسد پور

امیر اسدپور وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر حقوقی، کیفری، خانوادگی، مالی، ملکی، شهرداری، ثبتی، تجاری، قراردادها، وام های بانکی و ...

امیر اسدپور وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی و داوری دادجویان حق(امیر اسدپور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

گروه وکلای پایه یک دادگستری و داوری متخصص در کلیه دعاوی داخلی و بین الملی

در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه

 انجام کلیه امور تخصصی وکالت به صورت گروهی در دعاوی کیفری شامل خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول ، کلاهبرداری،تصرف عدوانی و ... دعاوی حقوقی شامل خلع ید ، الزام به تنظیم سند رسمی، اجرت المثل ،مطالبه وجه و ...  متخصص در تنظیم قراردادها