فرشید-میلانیان

فرشید میلانیان وکیل پایه دادگستری و دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان

وکیل دادگستری

فرشید میلانیان وکیل دادگستری

دانش آموخته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان

پرونده های بانکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه، ملکی و بازرگانی و تجاری، خسارات

 

گیلان، بندرانزلی، خیابان علیرضا سایبان، کوچه بانک ملی ساختمان سودبخش

02122649793 09112408624