محسن-رفعتی

محسن رفعتی وکیل پایه یک دادگستری ، کارشناس ارشد حقوق اراضی و ثبت املاک دانشگاه علوم قضایی تهران، متخصص در دعاوی ملکی،سرقفلی،اصل 49

محسن رفعتی وکیل پایه یک دادگستری

محسن رفعتی وکیل پایه یک دادگستری ، کارشناس ارشد حقوق اراضی و ثبت املاک دانشگاه علوم قضایی تهران، متخصص دعاوی ملکی ، سرقفلی و دعاوی اصل ۴۹،متعهد و پیگیر

وب سایت شخصی آقای محسن رفعتی http://www.dadfarandadandish.com/