محسن رفعتی

محسن رفعتی وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق اراضی و ثبت املاک دانشگاه علوم قضایی تهران، متخصص دعاوی ملکی

محسن رفعتی وکیل پایه یک دادگستری

محسن رفعتی وکیل پایه یک دادگستری ، کارشناس ارشد حقوق اراضی و ثبت املاک دانشگاه علوم قضایی تهران، متخصص دعاوی ملکی

تهران، تهران،

02188998775 09128776575