موسسه حقوقی برهان

موسسه حقوقی برهان وکالت و مشاوره تخصصی در دعاوی دیوان عدالت اداری

موسسه حقوقی برهان وکالت و مشاوره تخصصی در دعاوی دیوان عدالت اداری

موسسه حقوقی برهان

وکالت و مشاوره تخصصی در دعاوی دیوان عدالت اداری،ارتباط مستقیم با وکیل دیوان عدالت اداری در تهران پذیرش وکالت پرونده های دیوان عدالت اداری و پیگیری دعاوی مطروحه شاکیان در دیوان عدالت اداری از تهران و سراسر نقاط ایران توسط وکیل پایه یک دادگستری و باتجربه در امور اداری و دیوان عدالت از جمله در دعاوی زیر: الف)شکایت از آراء کمیسیونهای اداری در دیوان عدالت اداری از جمله : 1-آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری 2-آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری 3-رأی کمیسیون مشاغل مزاحم شهرداری ( بند 20 ماده 55 قانون شهرداری) 4-رأی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ( تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهرها ) 5-آراء هیأتها و هسته گزینش 6-آراء تخلفات اداری 7-آراء تعزیرات حکومتی 8-کمیسیون رسیدگی بر امور آبهای زیرزمینی (چاههای بدون پروانه ) 9-آراء کمیسیونهای امور گمرکی 10-آراء صادره از هیأتهای مالیاتی 11-آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار 12-آراء هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی 13- کلیه آراء صادره از کمیسیونها و هیأتهای اداری دولتی و شهرداری ها ب) شکایت از اقدامات و تصمیمات ادارات دولتی ،دستگاهای اجرایی و شهرداری از جمله : 1-شکایت از شهرداری در موضوع خودداری از صدور پروانه ساختمان 2-صدور پروانه ساختمانی بر خلاف اصول شهرسازی 3-مطالبه بهای ملک تصرف و تملک شده و ابطال تملک 4-شکایت از دستگاههای دولتی و شهرداری بواسط اقدامات و تصمیمات خسارتبار ج)دعاوی استخدامی

تهران، تهران، تهران - اتوبان ستاری - خیابان مخبری - روبه روی دیوان عدالت اداری پلاک ۱۸۸ واحد شش

02144439388 09127614300