ابراهیم-نوفلاح

ابراهیم نوفلاح وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی حقوقی وکیفری و متخصص در دعاوی ملکی،شرکتهاوقراردادها

ابراهیم نوفلاح وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ابراهیم نوفلاح وکیل پایه یک دادگستری  و مشاور حقوقی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

مدیر موسسه حقوقی دادگویان البرز

قبول وکالت در دعاوی حقوقی وکیفری

تخصص در دعاوی ملکی،شرکتهاوقراردادها

قبول پرونده های ایرانیان خارج از کشور

البرز، هشتگرد، هشتگرد، خیابان امام روبه روی بانک ملی شعبه مرکزی ساختمان الماس نور طبقه ۲ واحد ۵

02644213849 09125788017