بهراد صارمی

بهراد صارمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

بهراد صارمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

بهراد صارمی وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی رتبه سوم اختبار استان مازندران

متخصص در دعاوی کیفری ،حقوقی و خانواده و....

مازندران، ساری، مازندران ساری

09126395699