سیده رقیه سادات هاشمی

سیده رقیه سادات هاشمی ،وکیل پایه یک دادگستری مرکز( تهران) ،کارشناس ارشد حقوق متخصص در دعاوی خانواده،املاک،معاملات،اجاره،ارث،وصیت،جرایم

سیده رقیه سادات هاشمی ،وکیل پایه یک دادگستری مرکز( تهران) ،کارشناس ارشد حقوق متخصص در دعاوی خانواده،املاک،معاملات،اجاره،ارث،وصیت،جرایم

سیده رقیه سادات هاشمی ،وکیل پایه یک دادگستری مرکز( تهران) ،کارشناس ارشد حقوق متخصص در دعاوی خانواده،املاک،معاملات،اجاره،ارث،وصیت،جرایم

خانواده

اثبات زوجیت،اثبات نسبن فی نسب، اثبات رجوع،ثبت واقعه رجوع،اجازه ازدواج ( عدم استیذان از ولی )،الزام به بذل مدت،الزام به ثبت ازدواج،استرداد جهیزیه،اعلام تمکین،الزام به تمکین،الزام به تهیه مسکن،مطالبه مهریه ،مطالبه نفقه،مطالبه نحله و اجرت المثل،تعدیل مهریه،تعدیل تقسیط مهریه،تعدیل نفقه،تقسیط نفقه معوقه،اثبات وقوع طلاق،طلاق به در خواست زوج،طلاق به در خواست زوجه،طلاق توافقی،گواهی عدم امکان سازش،تقاضای تنفیذ طلاق،ابطال ثبت واقعه طلاق،ابطال ثبت واقعه ازدواج،تجویز ازدواج مجدد،فرزند خواندگی (درخواست سرپرستی)،ملاقات فرزندتعیین تاریخ ومدت ملاقات،حضانت و استرداد فرزند،سلب حضانت،تحویل فرزند،تقسیط نفقه فرزند،صدور اجازه خروج از کشور،منع اشتغال همسر،اعلام نشوز

املاک

قلع و قمع مستحدثات،نزع اشجار،رفع تصرف عدوانی،مطالبه اجرت المثل،الزام به اخذ پایان کار،افراز ملک،تقسیم مال مشاع،الزام به تعمیر ساختمان مشاعی

معاملات

تنفیذ مبایعه نامه،تنفیذ قرار داد،تشخیص تاریخ وقوع معامله،الزام به انجام تعهد،الزام به تنظیم سند خودرو،الزام به تنظیم سند رسمی ملک،الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی،الزام به تنظیم سند رسمی کشتی،الزام به تحویل ملک،الزام به تحویل عین اسناد و مدارک،الزام به اخذ پایان کار،الزام به تکمیل مورد معامله،استرداد ثمن معامله،استرداد مبیع،استرداد وثیقه،ابطال سند مالکیت

اجاره

الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی،الزام به تحویل مورد اجاره،الزام به انجام تعمیرات اساسی،دستور تخلیه،تعدیل و افزایش اجاره بهاء،مطالبه اجاره بهاء،استرداد ودیعه ( رهن )،اجاره به شرط تملیک

ارث _وصیت

دعاوی مربوط به ،وصیت،ابطال وصیت نامه،تنفیذ وصیت نامه،تحریر ترکه،مهرو موم ترکه،درخواست فروش ماترک،قبول ترکه،گواهی حصر وراثت،اصلاح گواهی انحصار وراثت،اعتراض به گواهی حصر وراثت
شرکت

اثبات شراکت

مطالبه وجه چک،مطالبه وجه سفته،ابطال چک،استرداد لاشه اسناد تجاری ،ابطال سند در وجه حامل ،الزام به ثبت علامت تجارتی، اعتراض به آگهی ثبت علامت ،قراردادهای تجاری،قرارداد مشارکت ،مفقودی چک

جرایم

 کلاهبرداری و...

تهران، تهران، تهران، شریعتی، بالاتر از میرداماد، روبروی متروی شریعتی، برج مینا، طبقه 9، واحد 4

02144872231 09127003316