حسین-عطاری

حسین عطاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حسین عطاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حسین عطاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل کلیه دعاوی اعم از حقوقی و‌کیفری در تمامی مراحل  دادسرا ،دادگاه بدوی  حقوقی و کیفری، تجدید نظر ،دیوانعالی کشور ،دیوان عدالت اداری خصوصا دعاوی قراردادها ، اراضی ، ثبتی ، شرکت ، امورحسبی ،اجرای احکام ، تعهدات ، اسناد برواتی و چک‌، خانوادگی ، شکایت و دفاع کیفری ،روابط موجر ومستاجر و غیره

شماره های تماس

شماره دفتر :02176323443 ، 02140773926

موبایل:09124321990 ، 09218851038

فکس:02140773926

تهران، دماوند، دماوند خیابان شهید بهشتی جنب بانک کشاورزی پاساژ گلستان طبقه دوم واحد ۱ دفتر حسین عطاری وکیل پایه یک داد گستری و مشاور حقوقی

02176323443 09124321990

وب سایت حسین عطاری