وحید-بهزادی-اصل

وحید بهزادی اصل وکیل پایه یک دادگستری متخصص در قراردادهای تجاری بین المللی، قراردادهای صنعتی ‌ و پیمانکاری، حقوق دریایی و کشتیرانی، امور مالی، ملکی، ثبتی و امور تجاری

وحید بهزادی اصل وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وحید بهزادی اصل  وکیل پایه یک دادگستری

متخصص در قراردادهای تجاری بین المللی، قراردادهای صنعتی ‌ و پیمانکاری، حقوق دریایی و کشتیرانی، امور مالی، ملکی، ثبتی و امور تجاری

تهران، تهران، تهران- خیابان جردن- خیابان روانپور- پلااک 24

02186194336 09126714173

وب سایت وحید بهزادی اصل