مجید-قاری-زاده-عباس-ابادی

مجید قاری زاده عباس ابادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مجید قاری زاده عباس ابادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مجید قاری زاده عباس ابادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

کرمانشاه، رفسنجان، خیابان کارگر شمالی کوچه کارگر ۴۲داخل کوچه سمت راست درب اول

034434260012 09133935645