یونس-آدینه-وندی

یونس آدینه وندی وکیل و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی ،ملکی،خانوادگی،سرقت ،کلاهبرداری

یونس آدینه وندی وکیل و مشاور حقوقی

یونس آدینه وندی وکیل دادگستری

متخصص:

1-دعاوی حقوقی و ملکی
2-دعاوی خانوادگی
3-دعاوی مربوط به امور حسبی
4-دعاوی کیفری اعم از سرقت و کلاهبرداری،اختلاس و خیانت در امانت.
5-مواد مخدر.
انجام دعاوی حقوقی و کیفری به صورت گروهی در کلیه زمینه های فوق.

تهران، تهران، تهران

09129564840 09120219604