وحید-صدیقی

وحید صدیقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکزی

وحید صدیقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکزی

وحید صدیقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکزی

مرکزی، اراک، اراک خیابان شهید بهشتی مجتمع جالینوس طبقه ۷

08632240944 09123376938