فخرالدین-حسینی-برزنجی

فخرالدین حسینی وکیل پایه یک دادگستری برزنجی تخصص در امور اراضی و ثبتی ، پرونده های تجاری و بازرگانی ، گمرک و مالیات

فخرالدین حسینی وکیل پایه یک دادگستری

فخرالدین حسینی برزنجی تخصص در امور اراضی و ثبتی ، پرونده های تجاری و بازرگانی ،  گمرک و مالیات

کردستان، بانه، بانه میدان امام ساختمان آفتاب درخشان

08734263001 09188759774