احمد-نوری-سوآ

احمد نوری سوآ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدیر موسسه حقوقی عدل گستر نوری سوآ

احمد نوری سوآ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدیر موسسه حقوقی عدل گستر نوری سوآ

احمد نوری سوآ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدیر موسسه حقوقی عدل گستر نوری سوآ

عضو اتحادیه سراسری موسسات و سازمان های داوری ایران

عضو انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران

نویسنده کتاب بررسی نظریه جرم شناسی

نویسنده مقالات متعدد در خصوص حقوق جزا

مشاوره و وکالت در امور حقوقی،کیفری،ثبتی

 

تهران، تهران، تهران بلوار آفریقا خیابان والی نژاد پلاک ۳ واحد ۳

02186085154 09121222831