دفتر-مطالعات-وخدمات-حقوقی-شافع

دفتر مطالعات و خدمات حقوقی شافع مشاور حقوقی، قراردادها، امور مالیاتی دعاوی حقوقی و کیفری در کلیه مقاطع داخلی و خارجی ، دعاوی ثبتی و خانوادگی

دفتر مطالعات و خدمات حقوقی شافع مشاور حقوقی، قراردادها، امور مالیاتی دعاوی حقوقی و کیفری در کلیه مقاطع داخلی و خارجی ، دعاوی ثبتی و خانوادگی

دفتر مطالعات و خدمات حقوقی شافع مشاور حقوقی، قراردادها، امور مالیاتی دعاوی حقوقی و کیفری در کلیه مقاطع داخلی و خارجی ، دعاوی ثبتی و خانوادگی

شماره تماس ها:

02188847508-02188847509-02188862618-02188313759

نمابر:02188862629

 

 

تهران، تهران، تهران خیابان شهید مطهری ، خیابان سلیمان خاطر (امیر اتابک)خیابان شهید وراوینی پلاک 38 واحد 10

02188847508 02188847509

وب سایت دفتر مطالعات وخدمات حقوقی شافع