علی-باغانی

مؤسسه حقوقی مهاجرتی دادپیشگان، با مدیریت دکتر علی باغانی متخصص خدمات مهاجرت از جمله دریافت اقامت دائم، شکایات بین المللی، ثبت شرکت و..

مؤسسه حقوقی مهاجرتی دادپیشگان، با مدیریت دکتر علی باغانی متخصص خدمات مهاجرت از جمله دریافت اقامت دائم، شکایات بین المللی، ثبت شرکت و..

مؤسسه حقوقی مهاجرتی دادپیشگان، تحت نظر دکتر علی باغانی، فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا آمریکا،  ارائه دهنده تمامی خدمات مهاجرت از جمله دریافت اقامت دائم، شکایات بین المللی، ثبت شرکت، سرمایه گذاری دولتی، دریافت پذیرش و ویزای تحصیلی، ثبت پرونده های مهاجرتی ، انجام کلیه امور حقوقی . کیفری از جمله دعاوی خانوادگی،ارث و وصیت، دعاوی کیفری و تعزیرات، امور ملکی

Instagram.com/Alibaghani.logbook
Instagram.com/Dadpisheganco

تهران، تهران، تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچه میرهادی شرقی، پلاک 10 واحد 6

02188923854 09121279417

وب سایت علی باغانی