راحله-امیری

راحله امیری دانش پژوه دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)

راحله امیری دانش پژوه دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)

راحله امیری وکیل پایه یک دادگستری دانش پژوه دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده

وب سایت www.rahelehamiri.ir 

 

تهران، تهران، پاسداران ،بوستان دهم ،پلاک ۱۲۱،طبقه ۴،واحد

02122578022 09121113724