محمدجواد-خسرونوبری

محمدجواد خسرونوبری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون مرکز متخصص دعاوی حقوقی ، خانواده ، ملکی ، ورشکستگی،شهرداری،ثبتی وکیفری

محمدجواد خسرونوبری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

محمدجواد خسرونوبری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ده سال سابقه همکاری با بانک ملی ایران

متخصص دعاوی حقوقی ، خانواده ، ملکی ، ورشکستگی و امور تصفیه ، حقوق مالکیت فکری و معنوی ، امور مربوط به شهرداری ها، ثبتی ، بانکی ، کیفری

 

تهران، تهران،

09124276467 09124276467