بابک-علی-اصغرزاده

دکتر بابک علی اصغرزاده وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی

دکتر بابک علی اصغرزاده وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی

دکتر بابک علی اصغرزاده وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی

عضو کمیسیون اختبار  کانون وکلا قوه قضاییه استان گیلان

رئیس کمیته ورزشی مرکز وکلا قوه قضائیه استان گیلان

 

گیلان، رشت، رشت بلوارشهیدانصاری جنب گلباغ نماز کوچه مهرآیین برج تندیس ط سوم واحد 11

01333756656 09111353230