احسان-عباسی

احسان عباسی وکیل پایه یک دادگستری بیش از 8 سال سابقه حرفه ای در دعاوی خانوادگی، وراثتی ، ملکی و ......

احسان عباسی وکیل پایه یک دادگستری بیش از 8 سال سابقه حرفه ای در دعاوی خانوادگی، وراثتی ، ملکی و ......

احسان عباسی  وکیل پایه یک دادگستری بیش از 8 سال سابقه حرفه ای در دعاوی خانوادگی، وراثتی ، ملکی و ......

کرمانشاه، کرمانشاه، کرمانشاه- 22 بهمن - سی متری دوم- نبش خیابان گلشن- ساختمان دکتر اکبری

08338378823 09189360141