مسعود-مظاهری-تهرانی

وکالت حقوقی و داوری بین المللی مسعود مظاهری تهرانی

وکالت حقوقی و داوری بین المللی مسعود مظاهری تهرانی

مسعود مظاهری تهرانی . وکالت حقوقی و داوری بین المللی. دکترای تخصصی حقوق . استاد دانشگاه . وکالت حقوقی و داوری بین المللی  دارنده گواهینامه های متعدد آموزش تخصصی داوری بین المللی عضو بنیاد ملی نخبگان مولف کتب و مقالات متعدد حقوقی متخصص در حل و فصل انواع دعاوی تجاری داخلی و بین المللی از طریق سازش و میانجی گری و داوری متخصص در مذاکره و تنظیم انواع قراردادهای حقوقی داخلی و بین المللی

تهران، تهران، تهران - پاسداران - گلستان پنجم ( شهید موسوی ) پلاک ۲۱۴ - واحد ۳

02122550959 09122164332