دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأیید‌شده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری

دکتر-حامد-نجفی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-مدرس-دانشگاه-علامه-طباطبایی-محقق-تأیید‌شده-در-آمریکا-و-کانادا-وکالت-دعاوی-حقوقی،-مالی،-قراردادی،-ملکی،-کیفری

دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأیید‌شده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفریوکیل پایه یک دادگستری

تهران، تهران، تهران-تجریش-ولیعصر-محمودیه-خیابان میرشریفی- پلاک 9 واحد 54 09125719013 - 09125719013

شرح

مشخصات فردی و آموزشی:

نام: حامد

نام خانوادگی: نجفی

دکتری: حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس- 1398.

سوابق کاری

وکیل شرکت‌ها یا سابقه وکالت شرکت‌های Finder ایتالیا، نفت پاسارگاد، شرکت فیلم‌سازی عامریان فیلم، نفیس آرا، عباسپور آدرین و ...

تألیفات پژوهشی:

الف)کتاب

1-گام ابتکاری در حقوق اختراعات- چاپ‌شده در تهران- انتشارات مجد- چاپ اول- 1396.

2-مشارکت در نقض اموال فکری در حقوق ایران و آمریکا- چاپ‌شده در تهران- نشر میزان-1400.

ب) اهم مقالات

1-مطالعه تطبیقی مفهوم و کارکرد مالکیت فکری در حقوق ایران و آمریکا، چاپ‌شده در مجله حقوق اسلامی، 1400.
2-اشتراک در خطا و ضمان؛ مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا با تأکید بر مفهوم انتساب، چاپ‌شده در فصلنامه‌ی پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق، 1398.
3-مطالعه تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع، چاپ شده در فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی، 1396.
4-آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات- چاپ‌شده در فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،1392.
5-مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات-چاپ‌شده در فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس،1390.
6-فلسفه اقتصادی شرط گام ابتکاری در حق اختراع-چاپشده در فصلنامه پژوهشهای اخالقی دانشگاه قم-1390.
7-مطالعه تطبیقی شرط کاربرد صنعتی در حق اختراع، مجله پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 1395.
8-مسئولیت مدنی نیابتی در نقض کپی‌رایت- چاپ‌شده در مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی، 1398.
9-مسئولیت نیابتی والدین ناشی از نقض کپی‌رایت توسط کودکان، چاپ شده در مجله پژوهش حقوق خصوصی، 1398.
10- مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع-چاپ‌شده در فصلنامه نامه مفید-   علمی پژوهشی، 1390.
11-تحلیل مشارکت در نقض علامت تجاری از منظر حقوقی و اقتصادی، منتشرشده، مجله دانشنامه حقوق اقتصادی، 1399.
12-نقش تقصیر در مسئولیت مدنی؛ منتشرشده، مجله پژوهشنامه‌ی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق، 1399..
13-آسیب شناسی ابزارهای عینی نظام اختراعات ایران در تولید نوآوری، چاپشده در مجله تعالی حقوق، 1393.
14-شرایط سلبی ثبت اختراع- چاپ‌شده در مجله تعالی حقوق-دادسرای عمومی و انقلاب تهران، 1390.
15- شرط گام ابتکاری در آیینه قوانین و مقررات (الگویی برای قانونگذار ایران)-چاپ‌شده در مجله پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393.
16- تبیین ابزارهای احراز شرط گام ابتکاری در اختراعات (فن یا صنعت قبلی-شخص با مهارت معمولی در دانش)- چاپ‌شده در مجله پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1397.

ج) مقالات منشر‌شده در ژورنال‌های آمریکایی

17- Vicarious Liability of Parents for Copyright Infringement by Minors: Review and Reform, published in: Intellectual Property: Copyright Law eJournal, Vol 11, Issue 13, March 19, 2020. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?form_name=journalBro wse&journal_id=1649832.
18-  Indirect Trademark infringement; An Analysis Based on Policy Considerations Under US and Iranian Law, published in: Intellectual Property: Trademark Law eJournal Vol 11, Issue 15, June 22, 2020.available at: https://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?form_name=journalBro wse&journal_id=1649874.5. ( also accepted in JIPR (Scopus).
19-Analysis of Fake Authorship from the Perspective of Communication and Hermeneutics, frontiers in law, Canada, Vol. 2 (2023).
20- Pathology  of  the  Inventive  Step  Requirement  in  the  Patent  Law with a Look at Iranian Law, frontiers in law, Canada, Vol. 2 (2023).

 

سایر سوابق علمی و اجرایی
•    استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی.
•    دارای تأیدیه پژوهشی از سوی پروفسور مارک لملی، استاد بزرگ حقوق آمریکا در دانشگاه استنفورد آمریکا.
•    دارای تأییدیه پژوهشی از سوی مجله JCR دانشکده حقوق دانشگاه جورج واشنگتون آمریکا
•    سابقه عضویت عضو هیأت تحریریه مجله Frontiers in Law  در کانادا
•    دارای مقاله تأیید‌شده در مجله با نمایه معتبر بین‌المللی اسکوپوس در مجله حقوق مالکیت فکری هند.
•    انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه از سوی وزارت ارشاد اسلامی.
•    پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران.
•    مدیر اجرایی فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب- دانشگاه قم.
•    عضویت در انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران.
•    سابقه عضویت در عضو کارگروه مطالعات علمی حقوق شهروندی و اخلاق پزشکی مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت وزارت بهداشت.
•    سابقه عضویت در کارگروه مطالعات علمی قوانین و تنظیم مقررات مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت وزارت بهداشت.
•    سابقه عضویت در عضو دبیرخانه کارگروه تخصصی کمیسیون تنظیم مقررات وزارت بهداشت.

محل دفتر روی نقشه

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.