صغری-صمدزادگان

صغری صمدزادگان وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی مدرس دانشگاه

صغری صمدزادگان وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی مدرس دانشگاه دانشجو دکتری حقوق خصوصی

صغری صمدزادگان وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی  مدرس دانشگاه دانشجو دکتری حقوق خصوصی ویسنده مقالات متعدد حقوقی از جمله قرارداد های استاندارد و فسخ نکاح و اصل ۸۱ قانون اساسی

تهران، تهران، نیاوران خیابان باهنر بعد از مرکز خرید نارون پلاک ۶۲ واحد ۹

02126135347 09120321517