آزاده-ابراهیمی-اسکی

آزاده ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

آزاده ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

آزاده ابراهیمی اسکی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکالت در امور خانواده ، امور حقوقی ، کیفری مهریه ، طلاق ، نفقه ، پرونده های بانکی ، چک ، سفته ،وصول مطالبات ،ارث ، دیه و ...

 

مازندران، آمل، مازندران آمل خیابان امام رضا رضوان سیزده ساختمان ترنج طبقه سوم

01143275400 09112270901

وب سایت آزاده ابراهیمی اسکی