جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

در یک ملک مشاع ، هم سرقفلی و هم مالکیت دارم.قدرالسهم مالکیت من بیشتر از قدرالسهم سرقفلی من است.یکی از مالکان درخواست افراز ملک را نموده است و درصورت عدم قابلیت افراز، تقاضای فروش کل ملک و تقسیم ثمن آن را نموده است. من نیز موافق افراز ملک هستم.آیا میتوانم درخواست بدهم که ((همین بخش از ملک که به واسطه سرقفلی 40 سال مورد تصرف من است)) پس از افراز به مالکیت من درآید؟ آیا داشتن سرقفلی و تصرف و کار کردن در این بخش از ملک دلیلی بر اختصاص مالکیت آن به من است؟

2پاسخ

پاسخ داده شده ساعت 18

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 18135122