جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

سلام. من حدود 250 گرم طلا دست شوهرم داشتم که بعداز طلاق گفت چیزی دست من نیست.بعداز شکایت دادگاه به نفع من حکم داد و حالا چطوری درخواست استرداد طلا بدهم؟متن آن را چی بنویسم؟ برای بعضی طلاها فاکتور دارم و بعضی نه و حدود 10 تا سکه داشتم و بعضی طلاها سر عقد داده شده؛حالا 250 گرمو چطوری ثابت کنم.لطفا کامل توضیح دهید ممنون

2پاسخ

با سلام خدمت شما سر کار خانم محترمه سوال حضرتعالیه در باب اینکه ایا حکم دادگاه مبنی بر استرداد طلاجات به نفع شما اصدار یافته یا اینکه حکم طلاق بنفع شما صادر گردیده معلوم نیست اما لازم میدانم در فرض سه حالت به سوال شما پاسخ دهم: فرض اول : اگر رای دادگاه مبنی بر الزام بر استرداد طلاجات بنفع شما صادر گردیده بعدز قطعیت حکم شما میتوانید از دادگاه بدوی صادر کننده حکم درخواست اجرای حکم و صدور برگ اجرائی نمائید. فرض دوم : اگر رای دادگاه مبنی بر صدور طلاق قانونی بوده شما می توانید دادخواستی با عنوان خواسته ،الزام به استرداد طلاجات با پر کردن ، مشخصات خواهان مشخصات خوانده و آدرس دقیق و خواسته بشرح زیر اقدام فر مائید. خواهان : مشخصات کامل گردد خوانده: مشخصات کامل گردد وکیل : تعیین خواسته و بهای آن : الزام خوانده به استرداد طلاجات مقوم به : 2: محکومیت خوانده به خسارات ناشی از دادرسی دلائل و ضمائم: هر آنچکه به دادخواست پیوست میکنید شرح : که مورد نظر را تکمیل می نمائید فرض سوم در حالتی است که شما طلاق توافقی گرفته اید که اگر در جلسه دادگاه در مورد طلاجات توافقی حاصل ننمائید این دادخواست قابل ارائه خواهد بود. در مورد اثبات آن در دادگاه کسی که دادخواستی ارائه نموده بایستی در مقام اثبات نیز بر آید یعنی دلیل و مدرکی ارائه نماید که دلیل بر اشتغال ذمه باشد بدین ترتیب شما برای اثبات ادعا باید دلیل داشته باشید وگر نه با سوگند خوانده دعوا رد خواهد گردید البته رسید طلاجات مدرک متوسطی است و دلیل بر وجود طلاجات نزد خوانده نمیتواند باشد بهترین راه شما اول با ارسال اظهار نامه نسبت به استرداد 250 طلا اقدام فرمائید و بعدز ابلاغ اظهار نامه با ارائه دادخواست حق خود را مطالبه فرمائید .

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 27155450