جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

در شکایت کیفری که فرشنده مال غیر وخریدار مال غیر محکم شده اند.ابطال سند مالکیت چه گونه انجام می شود.آیا دراجرایی احکام این کار انجام میشود؟یا بابردن حکم محکومیت به اداره ثبت واسنادبا تشکرشما..

2پاسخ

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 29010305