×

سلام من ازسال86 تا مردادماه 94 در شرکتی فعالیت داشتم و سنوات دو سال او

سلام من ازسال86 تا مردادماه 94 در شرکتی فعالیت داشتم و سنوات دو سال اول (سال 86و87) راهمان سال پرداخت کردند اما باتوجه به اینکه از شرکت وام گرفتیم در سال91 سنوات برپایه سال 91 بسته شده ودر اسفند سال 93 مابقی وام از سنوات کسرنمودند. آیا قانونی وجود دارد که سنوات برپایه سال91 بسته بشه و به کارگر پرداخت نشه یا سنوات طبق آخرین سالی که در شرکت فعالیت داشتم محاسبه میشه سوال دوم اینکه طبق قرار داد باشرکت ما22 روز کار و8 روز مرخصی در ماه داریم طبق قانون کار کارگر در سال 26 روز کاری مرخصی استحقاقی اداره کار داره وشرکت این 26 روز را جز ساعتهای اضافه کار ومرخصی 8 روز حساب کرده آیا ای قانون وجود داره که مرخصی استحقاقی اداره کار26روزه در سال جز ساعات اضافه کار و 8روزمرخصی حساب کنند

سلام-من-ازسال86-تا-مردادماه-94-در-شرکتی-فعالیت-داشتم-و-سنوات-دو-سال-اول-(سال-86و87)-راهمان-سال-پرداخت-کردند-اما-باتوجه-به-اینکه-از-شرکت-وام-گرفتیم-در-سال91-سنوات-برپایه-سال-91-بسته-شده-ودر-اسفند-سال-93-مابقی-وام-از-سنوات-کسرنمودند.-آیا-قانونی-وجود-دارد-که-سنوات-برپایه-سال91-بسته-بشه-و-به-کارگر-پرداخت-نشه-یا-سنوات-طبق-آخرین-سالی-که-در-شرکت-فعالیت-داشتم-محاسبه-میشه-سوال-دوم-اینکه-طبق-قرار-داد-باشرکت-ما22-روز-کار-و8-روز-مرخصی-در-ماه-داریم--طبق-قانون-کار-کارگر-در-سال-26-روز-کاری-مرخصی-استحقاقی-اداره-کار-داره-وشرکت-این-26-روز-را-جز-ساعتهای-اضافه-کار-ومرخصی-8-روز-حساب-کرده-آیا-ای-قانون-وجود-داره-که-مرخصی-استحقاقی-اداره-کار26روزه-در-سال-جز-ساعات-اضافه-کار-و-8روزمرخصی-حساب-کنند
با سلام براساس قانون کار سنوات خدمت کارگران که درصدی مشخص از حقوق کارگر می باشدهرساله بوسیله دولت تعیین واعلام می گردد . و کارفرما یا در حقوق هر ماه ان را لحاظ می کند و یا در پایان سال پرداخت می کند و به هیچ وجه براساس سال قبل نباید پرداخت گردد. وخلاف قانون است و می توان در اداره کار شکایت کرد. در مورد تعداد روزهای کار هم اگر سیستم کار شرکت به این نحو می باشد که 22 روز کار کرد و حقوق تمام ماه را گرفت این توافق می باشد . واما در خصوص اینکه 8 روز را از مرخصی استحقاقی کسر کنند و یا اضافه کار حساب کنند نیز تخلف از مقررات کار است و می توان در اداره کار شکایت کرد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.