×

در یک بن بست چهار متری، در انتهای کوچه دو درب حیاط که تنها درب های ان

در یک بن بست چهار متری، در انتهای کوچه دو درب حیاط که تنها درب های ان دو منزل هستند قرار دارد. دیواره های کناری این کوچه برای دو خانه ی دیگر است که درب های پارکینگ انان در کوچه ی اصلی و درب عبور و مرورشان در این کوچه ی بن بست قرار دارد و دو ضلع کوچه از دیوارهای این دوخانه تشکیل شده است. سوال اینست که ایا مالکان این دو خانه می توانند در هر سمتی که بخواهند ( خواه جلوی درب آن دو خانه ی انتهایی و خواه وسط کوچه ) مایشین خود را پارک کنند و آیا دو خانه ی واقع در بن بست به دلیل اینکه درب منزلشان تنها 2 متر است اجازه پارک ندارند؟ ساکنین خانه های واقع در بن بست همیشه ناگزیر به زدن زنگ این منازل شده و باعث ایجاد درگیری لفظی می گردد.

در-یک-بن-بست-چهار-متری،-در-انتهای-کوچه-دو-درب-حیاط-که-تنها-درب-های-ان-دو-منزل-هستند-قرار-دارد.-دیواره-های-کناری-این-کوچه-برای-دو-خانه-ی-دیگر-است-که-درب-های-پارکینگ-انان-در-کوچه-ی-اصلی-و-درب-عبور-و-مرورشان-در-این-کوچه-ی-بن-بست-قرار-دارد-و-دو-ضلع-کوچه-از-دیوارهای-این-دوخانه-تشکیل-شده-است.
سوال-اینست-که-ایا-مالکان-این-دو-خانه-می-توانند-در-هر-سمتی-که-بخواهند-(-خواه-جلوی-درب-آن-دو-خانه-ی-انتهایی-و-خواه-وسط-کوچه-)--مایشین-خود-را-پارک--کنند-و-آیا-دو-خانه-ی-واقع-در-بن-بست-به-دلیل-اینکه-درب-منزلشان-تنها-2-متر-است-اجازه-پارک-ندارند؟
ساکنین-خانه-های--واقع-در-بن-بست-همیشه-ناگزیر-به-زدن-زنگ-این-منازل-شده-و-باعث-ایجاد-درگیری-لفظی-می-گردد.
وکیل  با سلام در پاسخ به سوال مطروحه به عرض می رساند ، مطابق ماده 24 قانون مدنی هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست را تملک نماید . از مفهوم مخالف این ماده استنباط می شود کوچه هائی که آخر آنها مسدود است در تملک مشترک یا اختصاصی افرادی است که در آن کوچه درب داشته و میتوانند از آن استفاده نمایند . بنابراین کوچه های بن بست در ملکیت اختصاصی کسانی است که در آن کوچه درب دارند و می توانند بصورت مشترک از ان استفاده نمایند لکن در پاسخ به مشکل شما باید گفت پارک اتومبیل کسانی که در ان کوچه درب دارند منع قانونی نداشته ولی این استفاده نباید به گونه ای باشد که سد معبر تلقی و یا برای افراد دیگر کوچه ایجاد مزاحمت و مشکل نماید و بگونه ای باشد که عبور و مرور سایرین به داخل خانه هایشان را مختل نماید فلذا صاحبان دیوار مجاور که درب در کوچه بن بست دارند می توانند ماشین خود را تحت شرایط عدم ایجاد مزاحمت برای سایرین ، پارک نمایند و صاحبان منازل انتهای کوچه نیز این حق مشابه را دارند . بدیهی است چنانچه هر یک از همسایگان اتومبیل خود را طورب پارک می نماید که مانع عبور و مرور سایرین شده و هر دفعه چاره ای جز زنگ زدن و مجادله نداشته باشید می توانید وی را تحت عنوان ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق عبور و مرور تحت پیگرد قانونی قرار دهید .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.