جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

با سلام بنده ۲ساله که با همسرم جدا از هم زندگی میکنیم و بنده نفقه،پیش قسط مهریه و اقساط ماهانرو بموقع پرداخت کردم و رای تمکین هم به نفع بنده صادر شده و حتی رای ازدواج مجدد هم گرفتم ولی با طلاق موافقت نکردم،ولی ۱۲/۱۰/۹۴متوجه شدم که جلسه اس ظاهرا تشکیل شده که شهودی کتبا نامه نوشتنکه من دست بزن داشتم و بدون هیچ مدرکی رای به طلاق غیابی صادر شده که حتی رای صادر شده هم به بنده ابلاغ نشده و در پرونده ذکر شده که رای و تاریخ تشکیل جلسه به بنده الصاق شده که دروغ کذبه،بنده روحمم خبر نداشته و فقطو فقط یکبار ابلاغیه برای بنده اومد که داور معرفی کن که من معرفی کردم،حالا میخوام بدونمکه از کجا اقدام کنمکه بتونم تجدید نظر خواهی صورت بگیره و رای نقض بشه؟؟؟

2پاسخ

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 38111439