جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

قطعه زمینی به مساحت 120 متر مربع واقع در اراضی سیمان شرق تهران متعلق به مادر اینجانب به عنوان اراضی ملی اعلام شده است اینجانب کامران سپاه منصور دارای وکالتنامه از سوی مادرم خواهان دریافت راهنمائی جهت دریافت زمین معوض هستم. ضمنا گواهی مربوط به ملی شدن این اراضی را دریافت کرده ام. با سپاس

2پاسخ

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 38141913