×

با عرض سلام و احترام. سوالی دارم. شرکتی سهامی خاص با 3 نفر به ثبت ر

با عرض سلام و احترام. سوالی دارم. شرکتی سهامی خاص با 3 نفر به ثبت رسیده و همین 3 نفر هم عضو هیات مدیره هستند و از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب و حق امضا اوراق بهادار و ... را طبق اساسنامه به وی واگذار می کنند. چنانچه وامهایی به نام شرکت (حساب شرکت و برای کارهای شرکت) با امضا مدیر عامل از بانکهای خصوصی و دولتی اخذ شود اما بعد مدیر عامل فراری گردد و امکان تسویه بدهی از طریق اموال شرکت و یا ضامنین هم نباشد، هر یک از اعضا هیات مدیره به چه میزان موظف به بازپرداخت آن وام هستند؟ ضمنا این اعضا جهت امضا اوراقی و یا ... لازم نبوده که در بانک حضور داشته باشند و بنابراین به بانک امضایی نداده اند یعنی آیا به اندازه سهمشان فقط مسئولند؟ یا اصلا مسئولیتی جهت بازگرداخ وام ندارند ؟ یا نسبت به کل بدهی مسئولند ؟ و آیا بانک می تواند در هر زمانی، مثلا 20 سال دیگر با بستن حسابهای شخصی و توقیف اموال شخصی اعضائ هیات مدیره، نسبت به وصول مطالبات خود و کل سود آن در این همه سال اقدام کند؟ با سپاس فراوان

با-عرض-سلام--و-احترام.-سوالی-دارم.--شرکتی-سهامی-خاص--با-3-نفر-به-ثبت-رسیده-و-همین-3-نفر-هم-عضو-هیات-مدیره-هستند-و-از-بین-خود-یک-نفر-را-به-عنوان-مدیر-عامل-انتخاب-و-حق-امضا-اوراق-بهادار-و-...-را-طبق-اساسنامه-به-وی-واگذار-می-کنند.-چنانچه-وامهایی-به-نام-شرکت-(حساب-شرکت-و-برای-کارهای-شرکت)-با-امضا-مدیر-عامل-از-بانکهای-خصوصی-و-دولتی-اخذ-شود-اما-بعد-مدیر-عامل-فراری-گردد-و-امکان-تسویه-بدهی-از-طریق-اموال-شرکت-و-یا-ضامنین-هم-نباشد،--هر-یک-از-اعضا-هیات-مدیره-به-چه-میزان-موظف-به-بازپرداخت-آن-وام-هستند؟--ضمنا-این-اعضا--جهت-امضا--اوراقی-و-یا-...-لازم-نبوده-که--در-بانک-حضور-داشته-باشند-و-بنابراین-به-بانک-امضایی-نداده-اند-یعنی-آیا-به-اندازه-سهمشان-فقط-مسئولند؟-یا-اصلا-مسئولیتی-جهت-بازگرداخ-وام-ندارند-؟-یا-نسبت-به-کل-بدهی-مسئولند-؟--و-آیا-بانک-می-تواند-در-هر-زمانی،-مثلا-20-سال-دیگر-با-بستن-حسابهای-شخصی-و--توقیف-اموال-شخصی--اعضائ-هیات-مدیره،-نسبت-به-وصول-مطالبات-خود-و-کل-سود-آن-در-این-همه-سال-اقدام-کند؟---با-سپاس-فراوان
با سلام مسئولیت شرکت از اعضا و سهامداران جدا می باشد و هر سهامدار اعم از اعضا هیات مدیره و دیگران مسئولیتشان فقط به مزان مبلغ اسمی سهام می باشد نه بیشتر و در ضمن تا سرمایه شرکت هست حق مراجعه به سهامدار وجود ندارد. اگر مدیری تخلف کرده باشد دیگر اعضا می توانند تحت عنوان خیانت در امانت علیه وی شکایت کنند و یا دادخواست مطالبه خسارت بدهند در مورد بانک هم بانک از اموال شرکت و ضامنین مطالبه می کند و حق مرجعه به سهامداران ندارد و نمی تواند حساب کسی را توقیف کند چون مسئولیت اعضا در قانون تجارت مشخص شده مگر سهامداری ضامن هم باشد که در این صورت باید بدهی را پرداخت کند چون مسئولیت تضامنی با شرکت و دیگر ضامنین دارد. بانک در صورتی که گفتم حق مطالبه دارد هرچند سال هم که گذشته باشد نه هر مبلغی را بلکه به مبلغ مسئولیت که پذیرفته شده است.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.