×

سلام همسرم 6 ماه قبل ازطریق دادکاه مهریه اش را درخواست نمود بعد مدتی ض

سلام همسرم 6 ماه قبل ازطریق دادکاه مهریه اش را درخواست نمود بعد مدتی ضمن مراجعه به دادکاه از ادامه درخواستش انصراف داد و نوشته ای به شرح زیر به من داد:اینجانب ن ن تمامی مهریه ام را شامل 1000 سکه بهار ازادی به همسرم ن م بخشیده ام و وی را از با بت بدهی مهریه ام بری الزم مینمایم امضاء واسر انکشت( با عرض معزرت به علت مشکل ویندوز بعضی حروف را نمیتوانم بنویسم ومشکل املایی ندارم!در مورد الزم واسر!) بعد یک خط دیکه اضافه کرده به این شرح:در ضمن 6ماه قبل مدتی بعد از درخواست مهریه ام ضمن مراجعه به دادکاه از ادامه ان انصراف داده و مهریه ام را به همسرم بخشیدم(دوباره امضاء واسر انکشت) حال سوال من اینست که ایا این نوشته در صورت تکرار در خواست همسرم مرا از بابت بدهی مهریه به ایشان بری مینماید؟درصورتیکه اشکال دارد با توجه به اینکه نمیتوانم از طرق رسمی اقدام نمایم متن این سند عادی را جطور تنظیم نمایم؟ در ضمن اختلا ف بین حقوقدا نان ( حداقل در محیط وب ) در رابطه با اعتبار سند عادی در این باره به جه علت است ؟

سلام-همسرم-6-ماه-قبل-ازطریق-دادکاه-مهریه-اش-را-درخواست-نمود-بعد-مدتی-ضمن-مراجعه-به-دادکاه-از-ادامه-درخواستش-انصراف-داد-و-نوشته-ای-به-شرح-زیر-به-من-داد:اینجانب-ن-ن-تمامی-مهریه-ام-را-شامل-1000-سکه-بهار-ازادی-به-همسرم-ن-م-بخشیده-ام-و-وی-را-از-با-بت-بدهی-مهریه-ام-بری-الزم-مینمایم-امضاء-واسر-انکشت(-با-عرض-معزرت-به-علت-مشکل-ویندوز-بعضی-حروف-را-نمیتوانم-بنویسم-ومشکل-املایی-ندارم!در-مورد-الزم-واسر!)-بعد-یک-خط-دیکه-اضافه-کرده-به-این-شرح:در-ضمن-6ماه-قبل-مدتی-بعد-از-درخواست-مهریه-ام-ضمن-مراجعه-به-دادکاه-از-ادامه-ان-انصراف-داده-و-مهریه-ام-را-به-همسرم-بخشیدم(دوباره-امضاء-واسر-انکشت)
حال-سوال-من-اینست-که-ایا-این-نوشته-در-صورت-تکرار-در-خواست-همسرم-مرا-از-بابت-بدهی-مهریه-به-ایشان-بری-مینماید؟درصورتیکه-اشکال-دارد-با-توجه-به-اینکه-نمیتوانم-از-طرق-رسمی-اقدام-نمایم-متن-این-سند-عادی-را-جطور-تنظیم-نمایم؟
در-ضمن-اختلا-ف-بین-حقوقدا-نان-(-حداقل-در-محیط-وب-)-در-رابطه-با-اعتبار-سند-عادی-در-این-باره-به-جه-علت-است-؟
وکیل  با سلام/دوست عزیز هبه تحت شرایطی قابل رجوع است /مقصود از هبه هدیه است یعنی یک نفر مالی را مجانا به کس دیگر میدهد /اما هبه طلب به بدهکار مطابق ماده 806 قانون مدنی قابل رجوع نمی باشد متن ماده :هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد در واقع بخشش طلب به مدیون "ابراء"نیست و تحقق آن نیاز به قبول دارد /دلیل عدم ایجاد حق رجوع این است که در اثر بخشش نیز دین ساقط میشود و مال موهوب باقی نمی ماند / در این ماده قانونی قانون گذار صراحتا حکم سوال شما را روشن کرده است .اما چرا در شرایطی این بخشش مورد تایید قرار نمی گیرد پاسخ این است که اگر قراینی باشد که نشان دهد سند مذکور با تهدید و اکراه و اجبار از زوجه اخذ شده است با توجه به قدرتمند بودن مرد در مقابل زن و توجها به ادعای زوجه و جمع قراین برخی دادگاه ها بخشش را باطل دانسته و مرد محکوم به پرداخت مهریه می شود .بنظر بخشش مهریه توسط زوجه شما با توجه به اینکه شما را بری الذمه اعلام نموده است معتبر است . اختلاف بین حقوقدانان در اصل قضییه نمی باشد بلکه ناشی از این است که عرفا زوجه در قبال بخشش مهریه امتیازی مثل حق طلاق یا مسکن و اشتغال و غیرو را می گیرد و ضمنا ذبواسطه سلطه مرد بر زن امکان اخذ برگ خلاف خواست واقعی زن از سوی زوج وجود دارد و چون قانون عقودی را که بر اثر اجبار یا اکراه یا تدلیس منعقد شده معتبر نمی داند فلذا با وجود قراینی مبنی بر عدم رضایت قلبی زوجه به نوشتن و امضا این بخشش دادگاه ها معمولا بخشش را باطل میدانند /پس این اوراق معتبر است به شرطی که با اراده قصد اطلاع و بدون فریب و تدلیس و یا اجبار و اکراه اخذ شده باشد /و مشکل حقوقدانان در کشف اراده و آگاهی و قصد واقعی زوجه است که باعث شده برخی کلا این بخشش ها را خلاف عرف و غیر عقلانی بدانند و با دیده شک به آن بنگرند اما اگر با کارشناسی خط و امضا و قراین دیگر صحت ارکان بخشش نامه احراز شود کل حقوقدانان این بخشش را معتبر میدانند /در مورد متن :بهتر است هبه مورد نظر معوض باشد یعنی زوجه بنویسد که مهریه خود را در قبال مثلا یک سیر نبات و 50 صلوات بخشیدم و طرف عمل را بجا آورد و معوض و انجام آن در برگ گواهی شود زیرا هبه معوض قابل رجوع نیست اگر چه عوض ناچیز باشد و علت اینکه برخی محاکم حق رجوع به مهریه را به زوجه پس از بخشش می دهند زیرا میگویند بخشش معوض نبوده است / موفق باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.