جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

من ملکی دارم که به صورته مشاعی 2 دانگ از آن را دارم و 4 دانگه دیگرش 1.5 دانگ برای یک نفر است و 2.5 دانگه الباقی برای یک نفره دیگر که الان فوت کرده و این 2.5 دانگ بین وراثش که 6 نفرند تقسیم شده حالا سواله من این است که مساحت این ملک در سندش 480 متر است ولی الان 520 متر شده که نیاز به اصلاح سند دارد آیا برای درخواسته اصلاحه سند من به تنهایی میتوانم تقاضای اصلاح کنم یا نه همه ی مالکین باید اینکار را کنند با تشکر از شما لطفا توضیح دهید ماده قانونی ای در این مورد وجود دارد؟

2پاسخ

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 42231936