×

سلام، فردی از بنده برای جعل امضا و تهمت و افترای مختلف اعاده شکایت نمو

سلام، فردی از بنده برای جعل امضا و تهمت و افترای مختلف اعاده شکایت نمود و در نهایت برای دادگاه محرز گشت و بنده تبرئه شدم. در حال حاضر درخواست اعاده حیثیت، شکایت جهت تهمت و افترا به دلیل اینکه قبل از حکم دادگاه با حراست محل کارم تماس و قصد داشتند بنده را بی کار کنند و اعلام خسارت جهت مرخصی های بدون حقوق و هزینه های وکالت و حمل و نقل دارم. باید چگونه عمل کنم؟ نیاز به تنظیم لایحه مربوطه دارم.

سلام،-فردی-از-بنده-برای-جعل-امضا-و-تهمت-و-افترای-مختلف-اعاده-شکایت-نمود-و-در-نهایت-برای-دادگاه-محرز-گشت-و-بنده-تبرئه-شدم.
در-حال-حاضر-درخواست-اعاده-حیثیت،-شکایت-جهت-تهمت-و-افترا-به-دلیل-اینکه-قبل-از-حکم-دادگاه-با-حراست-محل-کارم-تماس-و-قصد-داشتند-بنده-را-بی-کار-کنند-و-اعلام-خسارت-جهت-مرخصی-های-بدون-حقوق-و-هزینه-های-وکالت-و-حمل-و-نقل-دارم.
باید-چگونه-عمل-کنم؟-نیاز-به-تنظیم-لایحه-مربوطه-دارم.
وکیل  باسلام وآرزوی موفقیت, درچنین مواردی معمولا دو راهکار اعمال می شود, نخست مراجعه به دادسرا وطرح شکایت افتراست ,در صورتیکه وقوع جرم ثابت شود, مفتری که شکایت واهی مطرح کرده است مجازات خواهد شد ,راهکار دیگر جبران خسارت معنوی است که در ماده 1 قانون مسوولیت مدنی به آن تاکید شده :هرکس بدون مجوز قانونی در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت و...موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود, مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است , اگرچه ضرر معنوی به صراحت در این ماده بیان شده لیکن در رویه قضایی تمایل چندانی به صدور رای به جبران خسارت معنوی از کسانی که با طرح شکایت واهی خسارت دیده اند وجود ندارد , هزینه وکالتی (طبق تعرفه)وسایر هزینه ها در صورت اثبات طبق قاعده تسبیب قابل مطالبه است ,ضمنا تنظیم شکواییه یا دادخواست ضرروزیان در این قسمت مقدور نمی باشد ,پاینده باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.