جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

حکم رفع تصرف عدوانی توسط نیروی انتظامی اجراگردید.بعد از اجرای حکم محکومعلیه دوباره ملک راتصرف کرد.شکایت رفع مجدد عدوانی تنظیم کردم.متشاکی سندی ارایه کرد که ملک متعلق به اوست .دادگاه به استناد ان سند منع تعقیب صادر کرد وحکم قطعی بدون تجدیدنظرقطعی گردید.سند ارایه شده توسط متشاکی مربوط به زمین مجاوربوده وکارشناس دادگستری هم نظر داده که سندمریوط به ملک مجاور است اما قاضی دقتی درنظریه کارشناس ننموده است ایا میتوانم براساس ماده 18 اعاده دادرسی کنم.

2پاسخ

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 44152433