جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

سلام خسته نباشی.بسری که به علت نداشتن کارت خدمت خانه خود را وکلت میزند بنام مادر لازم به ذکر است تمام خانه های انجا قولنامه ایست. ودر بشت قولنامه ذکر شده که بدلیل این وکالت بنام مادر است .حال شخص فوت نموده.وفقط این ملک دارایی خص بوده دراینصورت تکلیف حقوق زن ومهریه ان زن چه میشود وگفته شود بدر شوهرش حضانت نوه خود را بر عهده گرفته وعروس خود رابیرون انداخته وملک رامیگویند به اسم مادر شوهرش میباشد ومیگوید وکالت بعد فوت فسخ میشود ج

2پاسخ

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 51130526