جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

اگر کسی مال غیر،غیر منقول را بدون اجازه بفروشد وپس از 2 ماه از زی وکالت فروش بگیرد ولی تا پس از مرگ مالک سند منتقل نشود حکم آن چیست؟اصلا معامله صحیح است یا خیر؟

2پاسخ

این معامله غیر نافذ میباشد و تنها در صورتی نافذ می شود که ورثه این معامله را تنفیذ کنند .

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 55082339