×

سلام سوال من در مورد تعلق مهریه بود که در صورتیکه زن فوت کند و شوهر در

سلام سوال من در مورد تعلق مهریه بود که در صورتیکه زن فوت کند و شوهر در قید حیات باشد و مادرزن مهریه زن مرحوم یا همان دختر خودش را از دامادش طلب کند. ایا می تواند مهریه دخترش را بگیرد

سلام-سوال-من-در-مورد-تعلق-مهریه-بود-که-در-صورتیکه-زن-فوت-کند-و-شوهر-در-قید-حیات-باشد-و-مادرزن-مهریه-زن-مرحوم-یا-همان-دختر-خودش-را-از-دامادش-طلب-کند.---ایا-می-تواند-مهریه-دخترش-را-بگیرد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.