×

باسلام و وقت بخیر پرونده داریم از سال89 تاکنون بلا تکلیف مانده است جر

باسلام و وقت بخیر پرونده داریم از سال89 تاکنون بلا تکلیف مانده است جریان از این قرار است که یک روز خواهر بنده بین خانواده شوهرش مشکلاتی به وجود می اید چون که پدرش شوهر است ما هیچ گونه دخالتی در این مسائل نمی کنیم تا اینکه یک روز ظهر خواهر بنده برای حل مشکل به منزل شوهر مراجعه می کند ولی دربین راه با فامیل شوهرش درگیرو فردی به نام جمشید که نسبت پسر عمو شوهرش است در جلو عام ان رو سری ان را به زمین می اندازد و بایک سیل محلم خواهرم را به زمین می اندازدو شروع به کتک زدن کرد و وقتی که یمخواهیم از خواهرم دفاع کنم یک پسری بنام امید که از فامیل شوهر خواهرم منو را هم کتک زد زد لذا روز بعد با تشکیل پرونده در دادگاه شهرستان آبادان و با ارجاع خواهرم به پزشک قانونی بعد از سیر چند سال حکم چنین صادر شد دیه 5میلیون ریال جناب وکیل آیا این حق یک خانمی است که یک غریبه به ان توهین شده و در جلوی عام لخت نموده است پس حکم قضات کجاست پس حکم شرعت و دفاع از زن کجاتس لطفا مرا راهنمایی کنید منتظر پاسخ شما هستم

باسلام-و-وقت-بخیر
پرونده-داریم-از-سال89-تاکنون-بلا-تکلیف-مانده-است-جریان-از-این-قرار-است-که-یک-روز-خواهر-بنده-بین-خانواده-شوهرش-مشکلاتی--به-وجود-می-اید-چون-که-پدرش-شوهر-است-ما-هیچ-گونه-دخالتی-در-این-مسائل-نمی-کنیم-تا-اینکه-یک-روز-ظهر-خواهر-بنده-برای-حل-مشکل-به-منزل-شوهر-مراجعه-می-کند-ولی-دربین-راه-با-فامیل-شوهرش-درگیرو-فردی-به-نام-جمشید-که-نسبت-پسر-عمو-شوهرش-است-در-جلو-عام-ان-رو-سری-ان-را-به-زمین-می-اندازد-و-بایک-سیل-محلم-خواهرم-را-به-زمین-می-اندازدو-شروع-به-کتک-زدن-کرد--و-وقتی-که-یمخواهیم-از-خواهرم-دفاع-کنم-یک-پسری-بنام-امید-که-از-فامیل-شوهر-خواهرم-منو-را-هم-کتک-زد-زد-لذا-روز-بعد-با-تشکیل-پرونده-در-دادگاه-شهرستان-آبادان-و-با-ارجاع-خواهرم-به-پزشک-قانونی-بعد-از-سیر-چند-سال-حکم-چنین-صادر-شد-دیه-5میلیون-ریال-جناب-وکیل-آیا-این-حق-یک-خانمی-است-که-یک-غریبه-به-ان-توهین-شده-و-در-جلوی-عام-لخت-نموده-است-پس-حکم-قضات-کجاست-پس-حکم-شرعت-و-دفاع-از-زن-کجاتس-
لطفا-مرا-راهنمایی-کنید-منتظر-پاسخ-شما-هستم
پاسخ داده شد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.