×

ضمن عرض سلام درتاریخ 24شهریور 92براثرسانحه تصادف رانندگی که منجر به ضر

ضمن عرض سلام درتاریخ 24شهریور 92براثرسانحه تصادف رانندگی که منجر به ضربه مغزی برادرم گردید ومورد عمل جراحی واقع وپس از چندین ماه بستری ومدتی درحالت کما بودن وهم اکنون نیز قادر به انجام هیچگونه فعالیتی نیست وبرای کارهای روزمره نیز نیازبه سایرین داشته ودارد ولذا باتوجه به اینکه به پزشک قانونی مراجعه و محجور بودن ایشان نیز تایید گردیدوضمن داشتن نامه پزشک قانونی ومراجعه به دادگاه درخصوص اینکه بنده که برادرایشان هستم واز طرف سایربرادران وخواهران ومادر تقاضای وکالت ازطرف بیمار راخواستاریم ولی دادگاه تقاضای ضم امین راخواسته است باتوجه به اینکه ایشان (بیمار ) ازنظر هوش وحواس مشکل دارد واین موضوع نیز به تایید پزشک قانونی رسیده چگونه میتواند تقاضای ضم امین کرده وآیا میشود که بدون تقاضای ایشان بنده تقاضای ضم امین نموده ونحوه تقاضا به چه صورت میباشد لطفاراهنمایی بفرمایید متشکرم

ضمن-عرض-سلام-درتاریخ-24شهریور-92براثرسانحه-تصادف-رانندگی-که-منجر-به-ضربه-مغزی-برادرم-گردید-ومورد-عمل-جراحی-واقع-وپس-از-چندین-ماه-بستری-ومدتی-درحالت-کما-بودن-وهم-اکنون-نیز-قادر-به-انجام-هیچگونه-فعالیتی-نیست-وبرای-کارهای-روزمره-نیز-نیازبه-سایرین-داشته-ودارد-ولذا-باتوجه-به-اینکه-به-پزشک-قانونی-مراجعه-و-محجور-بودن-ایشان-نیز-تایید-گردیدوضمن-داشتن-نامه-پزشک-قانونی-ومراجعه-به-دادگاه-درخصوص-اینکه-بنده-که-برادرایشان-هستم-واز-طرف-سایربرادران-وخواهران-ومادر-تقاضای-وکالت-ازطرف-بیمار-راخواستاریم-ولی-دادگاه-تقاضای-ضم-امین-راخواسته-است-باتوجه-به-اینکه-ایشان-(بیمار-)-ازنظر-هوش-وحواس-مشکل-دارد-واین-موضوع-نیز-به-تایید-پزشک-قانونی-رسیده-چگونه-میتواند-تقاضای-ضم-امین-کرده-وآیا-میشود-که-بدون-تقاضای-ایشان-بنده-تقاضای-ضم-امین-نموده-ونحوه-تقاضا-به-چه-صورت-میباشد-لطفاراهنمایی-بفرمایید-متشکرم
با سلام آیا به دایره سر پرستی تا کنون مراجعه نموده اید ؟ دادخواست ضم امین را به طرفیت دادستان می توانید تنظیم و نظریه ی پزشکی قانونی را ضمیمه آن نموده و یک نفر امین در متن دادخواست به دادگاه خانواده شهرستان محل اقامت معرفی نمایید. قاضی پرونده با توجه به مدارک ارائه شده توسط شما، شخص بیمار را مجدداً به پزشکی قانونی معرفی نموده و اگر پاسخ پزشکی قانونی عدم توانایی ایشان برای امورمالی خود باشد، یک نفر امین انتخاب می نماید که ممکن است آن فرد همان شخص معرفی شده از طرف شما باشد. در ضمن تقاضای ضم امین می تواند به امضای خود شخص بیمار یا وکیل یا قیم ایشان ارائه شود. موفق باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.