جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

سوال حقوقی خود را مطرح نمایید

1سوال

سلام پس از محکومیت سازنده قرارداد مشارکت در ساخت به ساخت موضوع مشارکت و قطعیت حکم مذکور سرانجام صدور اجرائیه ، محکوم علیه از انجام موضوع حکم خودداری نموده و براساس ماده 47 نیز اجرای حکم بوسیله ثالث نیز مقدور نبوده حال در راستای اعلام فسخ قرارداد مشارکت براساس ماده 237 ، 238 ،239 اظهارنامه به سازنده ابلاغ گردید. آیا میشود تایید اعلام فسخ قرارداد را از دادگاه گرفت؟

2پاسخ

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 63203750